நலம் நல்கும் நாரத்தை – Dr.L.மகாதேவன்

நார்த்தை என்றவுடனே நம் மனதில் தோன்றுவது முதலில் ஊறுகாய்க்காகப் பயன்படும் புளிப்புள்ள காய்தான். கமலா ஆரஞ்சும், சாத்துக்குடி ஆரஞ்சும் தோன்றாது இனிப்புடன் கலந்த புளிப்பு, கசப்புடன் கலந்த புளிப்பு, தனிப்புளிப்பு என மூன்றாகவும் பிரிக்கலாம்…

View More நலம் நல்கும் நாரத்தை – Dr.L.மகாதேவன்

நவீன மருத்துவத்திற்கும் வேதம் தான் வழிகாட்டி

ஆயுர் வேதத்தின் சிறப்பு ஆயுளைப்பற்றியும் நீண்ட பிணியற்ற ஆயுளைப்பற்றியும் விளக்குவதால் இதற்கு ஆயுர்வேதமெனப் பெயர் வந்தது. பிணியைப் போக்குதல் ஆரோக்கிய நிலையில் உள்ளவர்களின் ஆரோக்கியத்தைக் காத்தல் எனும் இவை ஆயுர்வேதத்தின் முக்கிய குறிக்கோளாகும். அதர்வவேதத்துடன்…

View More நவீன மருத்துவத்திற்கும் வேதம் தான் வழிகாட்டி

கொரானா அடிப்படை உண்மைகள் – ச.நாகராஜன்

கொரானா காலத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை உண்மைகள் சுவாசத்தைப் பற்றியதாகும். இது கொரானா காலத்திற்கு மட்டும் பொருந்தாது;எந்தக் காலத்திற்கும் பொருந்தும் உண்மைகளாகும்.சுவாசிப்பது என்பது ஜீவனுடன் இருப்பதாகும்.நாடோடிப் பாடல் ஒன்று உண்டு:தூங்கையிலே வாங்குகிற மூச்சு;அது…

View More கொரானா அடிப்படை உண்மைகள் – ச.நாகராஜன்