குழந்தைகளையும் கீழ்வாதம் பாதிக்குமா?

குழந்தைகளையும் கீழ்வாதம் பாதிக்குமா? விளக்கமளிக்கிறார் : மருத்துவர் N.சுப்பிரமணியன் MD.,MRCP (Rheumatology,London)