சர்க்கரை நோயாளிகள் ஏன் நெஞ்சுவலியை உணர்வதில்லை?

சர்க்கரை நோயாளிகள் ஏன் நெஞ்சுவலியை உணர்வதில்லை? என்பது குறித்து நாராயணா இதய மையத்தின் தலைமை இதய மருத்துவர் கிரீஷ் தீபக் விளக்குகிறார்.

இதயம் காக்க மனவளக்கலை : டாக்டர் சொக்கலிங்கம் இதயவியல் நல நிபுணர்,சென்னை

இதயம் காக்க மனவளக்கலை : 100 வயது வாழ வைக்கும் 3 தாரக மந்திரங்கள் வழங்குபவர் : டாக்டர் சொக்கலிங்கம் இதயவியல் நல நிபுணர்,சென்னை.