இன்சுலின் பேனா ஊசி

வெ.சுப்பிரமணியன் பொதுவாகவே நம்மில் பலருக்கு ஊசி என்றாலே பயம்தான்.பள்ளிக்கூடத்தில் காலரா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளப் பயந்து ஓடிஒளிந்து கொள்ளும் மாணவர்கள் பலர் உண்டு. இதற்கு அடிப்படையானகாரணம் ஊசி போட்டுக் கொள்ளும் போது வலிக்கும் என்றஎண்ணம்தான்.…

View More இன்சுலின் பேனா ஊசி