கொரானா அடிப்படை உண்மைகள் – ச.நாகராஜன்

கொரானா காலத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை உண்மைகள் சுவாசத்தைப் பற்றியதாகும். இது கொரானா காலத்திற்கு மட்டும் பொருந்தாது;எந்தக் காலத்திற்கும் பொருந்தும் உண்மைகளாகும்.சுவாசிப்பது என்பது ஜீவனுடன் இருப்பதாகும்.நாடோடிப் பாடல் ஒன்று உண்டு:தூங்கையிலே வாங்குகிற மூச்சு;அது…

View More கொரானா அடிப்படை உண்மைகள் – ச.நாகராஜன்

பால் (MILK) வேண்டாம் சாவே மேல்!

பால் (MILK) வேண்டாம் சாவே மேல்! லண்டன் சுவாமிநாதன் ஜான் டன் (John Donne 1572-1631) என்பவர் பிரபல ஆங்கிலக் கவிஞர். அவர் மரணப் படுக்கையில் கிடந்தார். அவருக்கு டாக்டர் சைமன் பேக்ஸ் (Dr…

View More பால் (MILK) வேண்டாம் சாவே மேல்!