தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மாத்திரை சாப்பிடணுமா?

சர்க்கரை நோயாளிகள் ஏன் நெஞ்சுவலியை உணர்வதில்லை? என்பது குறித்து பொது மருத்துவர் முகமது ரபி

விளக்குகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *